تبلیغات
وبلاگکد ماوس
آموزش دوتا آلستارز | Dota Allstars| Map | Replay | دانلود مپ و ریپلی | دانلود پچ
آیا میدانستید :

هیروها :

Crystal Maiden :

Crystal Maiden DotA Hero
لول FrostBite بر روی fountain (چشمه) حریف اثر می کند !


Viper :
Viper DotA
Shadow stirkeViper Strike این هیرو وقتی رو یکی از یارهای شما بیفتد اگر میزان Health او زیر 25% شود می توانید او را Denice کنید !


Venomancer :

Venomancer DotA Hero


لول 6    این هیرو توسط آیتم   از بین می رود .


Earth Shaker :

EarthShaker

لول 2 Enchant Totem این هیرو بر روی Double Damage اثر نمی کند !

Omni Knight :

Omniknight

لول 2 این هیرو Repel (Anti Magic) توسط آیتم Purge (Purge) از بین خواهد رفت.Magina

اگر آیتم orb of venom Orb of venom را قبل از گرفتن لول 3 این هیرو Mana burn بگیرید . هر جفت آنها عمل می کند .Rhasta

وقتی شما بین مارهای Shadow shaman Mass Serpent Wards گیر افتاده اید ، می توانید بوسیله ی آیتم Phase Boots Phase Boot از بین مارها به بیرون بروید .

Stone Giant

اگر از لول Avalanche بلافاصله بعد از Toss در یک مکان استفاده کنید ، میزان خسارت بیشتری را می توانید به حریف وارد کنید .


Meepo

Clone های این هیرو می توانند از دو آیتم Boots of TravelPhase Boots استفاده کنند .


Mangix

وقتی لول 6 این هیرو تمام می شود ، هیروی شما به موقعیت Earth Primal Split می رود اما اگه او مرده باشد به موقعیت Storm می رود و اگر او نیز مرده باشد به موقعیت Fire میرود !


Boush

راکت Heat Seeking Missile این هیرو به هیروهایی که Banish باشند اثر نمی کند . مثلا هیروهایی که توسط Banish هیروی Pugna و یا هیروهایی که آیتم Ghost scepter را استفاده کنند.


Oblivion

وقتی لول Decrepify را بر روی یونیت و یا هیروهای حریف بزنید می توانید با آیتم های Sange and Yasha و یا آیتم های Orb effect دیگه می تونید به آنها Attack دهید .


Yurnero


شما می توانید در حین چرخیدن با لول Blade Fury از آیتم Scroll of Town Portal استفاده کنید .