تبلیغات
وبلاگکد ماوس
آموزش دوتا آلستارز | Dota Allstars| Map | Replay | دانلود مپ و ریپلی | دانلود پچ
آموزش هیرو Slithereen Guard

Slithereen Guard

Slardar

[تصویر: icon.gif]
Strength

21+2.8 


Agility

17+2.4


Intelligence
15 + 1.5
بهترین سبک بازی با این هیرو لاین همراه با ساپورتر بهترین ساپورتر ها برای این هیرو اینان:
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.gif][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.JPG][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.JPG]
بهترین جیب اول بازی:
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg]
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg]
خریدای مناسب برای وسط بازی:
سبک گنک (به قول معروف خفت کردن)
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg]
سبک تانک کردن (قبل از اتکر کردن)
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.JPG][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg]
سبک اتکر سگی کردن S57 (همرو 3 تا اتک کنی)
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg]
سبک سرمایه گذاری روی اسکیل 3
[تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg]
شیوه گرفتن اسکیل ها:
(شیوه 1) وقتی راحت میتونی کیل بگیری
[تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-0.gif][تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-3.jpg][تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-0.gif][تصویر: skill-0.gif][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-3.jpg][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-0.gif]
(شیوه 2) وقتی میخوای خودتو قوی کنی
[تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-3.jpg][تصویر: skill-1.gif][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-2.jpg][تصویر: skill-0.gif][تصویر: skill-3.jpg][تصویر: skill-0.gif][تصویر: skill-0.gif][تصویر: skill-0.gif]
چند نکته مهم:
*وقتی به شیوه 2 آیتم لول میگیرید بهتره [تصویر: icon.jpg] یا [تصویر: icon.jpg] بگیرید واسش!
*اگر میخواید در نهایت سرعت کیل بگیرید [تصویر: icon.jpg] خیلی آینم خوبیه!
* میشه این هیرو رو تانک کرد ولی نیازی به این نیست اگر میخواید نمیرید تو درگیری بهتره [تصویر: icon.jpg] و [تصویر: icon.jpg] و آیتم های اتکی براش بگیرید!
*کمتر هیرویی میتونه بزنتش اما هیرو هایی که میتونن حتی وقتی قوی هم بشه بزننش اینان:
[تصویر: icon.gif][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.jpg][تصویر: icon.gif][تصویر: icon.gif]
* برای این هیرو [تصویر: icon.jpg] نگیرید!
* اگر سریغ بتونید یک [تصویر: icon.jpg] دربیارید خیلی عالیه!
* میشه گفت اگر بازی طول بکشه هم به نفع این هیره هست و هم به ضررش!


* این هیرو نیازی به زیاد فارم کردن برای قوی شدن نداره!
*آیتم [تصویر: icon.jpg] هم برای تانک کردنش خوبه و هم اتکر کردن! و به طور کلی یکی از بهترین آیتماشه.

تصویر به اندازه 46% (700x539) کوچک شده است. برای دیدن تصویر در اندازه واقعی (1280x984) روی این نوار کلیک کنید. برای باز شدن در پنجره جدید روی تصویر کلیک کنید.
[تصویر: Slardar_by_FuryOn1989.jpg]